Quality

Van Swieten Air Cargo staat en gaat voor kwaliteit. Dat ziet u terug in onze efficiënte en zorgvuldige werkwijze, in onze flexibiliteit en in de persoonlijke service die wij bieden. Hieraan houden wij vast, terwijl wij tegelijkertijd meegaan in de snel veranderende transportwereld. Up to date en op niveau zijn en blijven, dat vinden wij belangrijk. Daarom investeren wij in duurzaamheid, in veiligheid, in onze klanten en in onze medewerkers.

Lidmaatschap en certificering

ACN

Wij zijn actief lid van ACN (Air Cargo Netherlands); de brancheorganisatie voor de luchtvrachtindustrie in Nederland.

Onze chauffeurs hebben een ACN-pas en daarmee eenvoudiger toegang tot de terminals van Schiphol Airport. Dit versnelt de levertijd van uw export luchtvracht.

 

TAPA – TSR 1

Wij zijn actief lid van TAPA (Technology Asset Protection Association) en in het bezit van het TAPA – TSR (Trucking Security Requirements) certificaat, niveau 1.

ISO 9001 en 14001

Wij zijn ISO 9001:2015 (kwaliteitsmanagement) en ISO 14001:2015 (duurzaamheid) gecertificeerd.

BML R&R

Al onze chauffeurs zijn in het bezit van het certificaat BML R&R (Beveiliging Medewerker Luchtvracht, Robbery & Response).

ADR

Al onze chauffeurs beschikken over het ADR certificaat; het Europees erkende vakbekwaamheidsbewijs voor vervoer van gevaarlijke stoffen binnen Europa.

VOG

Al onze medewerkers zijn gescreend en in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag).

Emissienorm Euro 5 en 6

Onze trucks voldoen aan de Europese emissiestandaard met emissienorm Euro 5 en grotendeels emissienorm Euro 6.

STEK-keuring

Onze trailers worden onderworpen aan preventief onderhoud en STEK (Stichting Emissiepreventie Koudetechniek) keuringen.

Continuous Improvement

Onze werkprocessen zijn gebaseerd op de methodiek van Continuous Improvement. Daarom werken wij volgens de principes van First Choice. Dit betekent kortgezegd dat wij een vastgesteld stappenplan volgen om tot procesoptimalisatie en daarmee tot optimale serviceverlening te komen.

Onze managers en leidinggevenden volgen hiertoe een opleiding, waarbinnen DMAIC (Define, Measure, Analyze, Implement and Control) een prominente plaats inneemt. Vanuit dit stappenplan kijken wij met onze klanten naar bestaande processen en afspraken. Waar mogelijk voeren wij verbeteringen door die wij verankeren in onze bedrijfsvoering.

Daarnaast kunnen wij onze klanten adviseren over verbeteringen in hun vervoersketen die leiden tot een soepelere vervoersstroom. Op deze manier werken wij aan een efficiëntere samenwerking en kostenbesparing.

First Time Right

Onze Continuous Improvement aanpak passen wij ook toe tijdens de implementatie van nieuwe vervoersstromen. Door goede voorbereiding kunnen wij zorgen voor een First Time Right implementatie. De start van een nieuwe transportation lane of vervoerspakket gebeurt in drie fasen.

Tijdens de Hyper Care fase, de opstartfase, zoeken wij regelmatig contact met onze klant om de performance en eventuele verbeterpunten te bespreken. Het management is in deze fase intensief betrokken bij de implementatie.

Na de succesvolle afronding van de Hyper Care fase volgt de Medium Care fase, waarin wij wekelijks met onze klant de samenwerking bespreken en deze zo nodig aanpassen.

Na de succesvolle afronding van de Medium Care fase volgt Business as Usual. Hierin vinden performance meetings plaats op week-, maand- of kwartaalbasis, afhankelijk van de klantwens en de omvang van de opdracht.

Go Green

Wij vinden een duurzame werkwijze belangrijk en dragen graag bij aan een beter milieu. Onze vloot voldoet dan ook aan de hoogste emissienormen om zoveel mogelijk uitstoot van CO2 te voorkomen.

Wij zijn ons er eveneens van bewust dat duurzaamheid in alle aspecten van een bedrijfsvoering aanwezig is, ook in de kleine details. Wij streven daarom naar een minimaal printverbruik. Na werktijd schakelen wij onze computers uit om energieverspilling te voorkomen. En wij volgen trainingen zoveel mogelijk online in plaats van op locatie.

Kunnen wij u helpen?

Neem direct en vrijblijvend contact op.